Nieuws

22 november 2021

Dans, drama, muziek en “aandacht werkt!”

In september zijn we gestart met de dans-, drama, muziek- en aandacht werkt lessen. We zijn erg blij dat de vakdocenten dit hebben kunnen aanbieden. Behalve (sociale) vaardigheden als samenwerken en naar elkaar kijken of luisteren oefenen, hebben kinderen zo op een andere manier hun kwaliteiten en talenten kunnen gebruiken.


De laatste lessen drama en dans worden deze maand (november) gegeven. Na de kerstvakantie, begin februari zullen de groepen 3, 4, 6 en 7/8 starten met dans, terwijl de groepen A t/m D en 5 dramalessen krijgen.

Tot eind oktober heeft Agnes van de Gooise muziekschool in de groepen 6 en 7/8 muzieklessen gegeven. Dit stokje is nu doorgegeven aan de onderbouw. Zo hebben de groepen 3, 4 en 5 alweer een paar weken muziekles van Agnes. Eind november stoppen de muzieklessen even en worden in januari weer voortgezet.

De training “aandacht werkt!” is eind oktober afgerond. Begin januari krijgen de kinderen nog een herhalingsles. Wilt u nog even terugkijken? Dan kan dat door te klikken op deze link: https://nl.padlet.com/TrainingsbureauBijJet/KorsBreijer , het wachtwoord is KikkerKees.