Nieuws - pagina 1

Groep 6 gaat naar de schooltuin

Groep 6 gaat naar de schooltuin

27 maart 2023 - De gemeente Amsterdam organiseert een schooltuin programma voor kinderen uit de groepen 6. In de maand februari en maart hebben de kinderen samen met meester Maikel of juf Lianne binnenlessen gevolgd en leerden hoe zij de tuin kunnen bewerken, grondsoorten, zaden en planten.
Lees meer ›
Nieuwe boeken

Nieuwe boeken

27 maart 2023 - De schoolbibliotheek is opgefrist. In de boekenkasten staan mooie nieuwe kinderboeken die leuk zijn om te lezen. Met alle nieuwe boeken willen we inzetten op leesplezier en leesbevordering. In onze nieuwe schoolbibliotheek staan verschillende soorten boeken, zoals leesboeken, zoekboeken, informatieve boeken, gedichten enz. Gaaf om te merken hoe blij de kinderen zijn met de nieuwe boeken en gemotiveerd in hun leesboek lezen.
Lees meer ›
Actie naar aanleiding van de aardbevingen

Actie naar aanleiding van de aardbevingen

24 februari 2023 - Op maandag 6 februari jl. waren de alles verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. De situatie is afschuwelijk en de beelden schrijnend. Vanuit de hele wereld is hulp georganiseerd.
Lees meer ›
Verkiezingen in de groepen 7/8

Verkiezingen in de groepen 7/8

24 februari 2023 - In de lessen Blink stond het thema “Stem op mijn partij!” centraal. De kinderen hebben hun eigen politieke partij opgericht. Met deze partij probeerden de kinderen een wereldprobleem op te lossen. 
Lees meer ›
Schoolkrant uit de plusklas

Schoolkrant uit de plusklas

24 februari 2023 - In de plusklas hebben de kinderen in de maand januari met elkaar een schoolkrant geschreven. Om dit te kunnen doen, hadden zij hun eigen redactie samengesteld en de taken verdeeld. 
Lees meer ›
Nieuws van Kind & Co

Nieuws van Kind & Co

24 februari 2023 - Thema Au

 

Wij zijn op de BSO bezig met het thema "Au"; dit is hetzelfde als het thema dat ze op school hebben. Zo creëren we een lopende overgang van de basisschool naar onze BSO en kunnen we nog meer de verdieping en verbreding in met de kinderen na schooltijd. We hebben tijdens dit thema al heel veel leuke activiteiten gedaan. Zo hebben de kinderen hun eigen pleisters gemaakt, probeerden we zelf verband aan te brengen en deden we een gave estafette wie het eerst bij het ziekenhuis was.


Lees meer ›
Letterfeest

Letterfeest

24 februari 2023 - Na hard werken en oefenen kennen de kinderen in groep 3 nu alle letters. Met die letters kan je woorden maken en met die woorden zinnen. Dit was natuurlijk wel een feestje waard. Dit vierden we met een letterdiploma, letterbingo, en cake versieren. Een leuke en geslaagde dag!
Kerstfeest in de groepen

Kerstfeest in de groepen

23 december 2022 - U heeft het liedje misschien thuis wel gehoord, het refrein uit één van de liedjes:

“Oh, ik kan niet wachten.
Alles geurt naar kerst.

Samen Warm Gezellig, samen bij elkaar.

Mmm, ik verheug me op dit feest ieder jaar”

Het was genoeglijk om dit jaar het kerstfeest met de kinderen, de meesters en juffen samen te kunnen vieren.


Lees meer ›
Paarse vrijdag

Paarse vrijdag

23 december 2022 - Door heel het land werd op 9 december Paarse Vrijdag gevierd: De dag waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is.

 


Lees meer ›
Het groene schoolplein

Het groene schoolplein

23 december 2022 - Het Voorlopig Ontwerp voor het groene schoolplein is inmiddels ingeleverd bij de kerngroep Amsterdamse Impuls Subsidie van de gemeente. Zij hebben het ontwerp bekeken en advies gegeven. Deze adviezen worden meegenomen in het Definitief Ontwerp. Daarnaast kijken leerkrachten, medewerkers van Kind & Co en ouder(s) mee.
Lees meer ›
Herfst in de groepen A t/m D

Herfst in de groepen A t/m D

28 november 2022 - De afgelopen weken hebben we over het thema Herfst gewerkt.

De kinderen hebben (naast heel veel andere activiteiten) herfstkleuren gemengd zoals hieronder te zien is en met materialen uit het herfstbos een holletje voor de egel gebouwd!


Lees meer ›
Mediatorentraining

Mediatorentraining

28 november 2022 - Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij hebben gekozen voor een programma, De Vreedzame School, dat ons helpt om de doelen die wij hierin belangrijk vinden te realiseren. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan.

Daarom leren leerlingen uit groep 7 en 8 hoe ze als mediator andere kinderen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.


Lees meer ›
Minimuseum in groep 7/8

Minimuseum in groep 7/8

28 november 2022 - Op maandag 7 november was de expositie van de “beleef musea” met het onderwerp “Wereldsterren”  die de kinderen in het kader van Blink gemaakt hebben. Verschillende wereldsterren zijn onder de loep genomen. 

De kinderen onderzochten wat voor persoon hun wereldster was, waarom de wereldster bekend werd, in wat voor tijd de ster leefde en soms zelfs wat de ster at! Met al deze informatie op zak gingen zij aan de slag en maakten een kleine tentoonstelling voor het klassikale “Beleefmuseum”. In dat museum konden de klasgenootjes meer leren over elkaars wereldsterren.


Lees meer ›

Kinderboekenweek

14 oktober 2022 - Tijdens de gi-ga-groene anderhalve week is er vanaf woensdag 5 oktober veel aandacht geweest voor het (voor)lezen van boeken en in het bijzonder boeken over buiten, over avonturen en ontdekkingstochten, over diersporen zoeken in het bos, over boomhutten bouwen, vogelspotten. 

 


Lees meer ›

Ontmoetingsmiddag

14 oktober 2022 - In de kleutergroepen was op dinsdagmiddag 4 oktober een tentoonstelling van familiemusea en andere kunstwerken van de kinderen. Hiervoor waren alleen de ouders van de kleuters uit die groepen uitgenodigd.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7