Agenda

16 juli t/m 28 augustus 2022
Zomervakantie
29 augustus 2022
Eerste schooldag
8 september 2022
Informatie-avond groepen 7/8
12 september 2022
Informatie-avond groepen 5/6
13 september 2022
Informatie-avond groepen 3/4
16 september 2022
Studiedag groep A t/m D, groep A t/m D vrij
16 september 2022
Nieuwsbrief 1
19 t/m 23 september 2022
Oudergesprekken groep 7/8
20 t/m 21 september 2022
Schoolfotograaf
5 oktober 2022
Dag van de leraar
5 oktober 2022
Start Kinderboekenweek
14 oktober 2022
Einde Kinderboekenweek
14 oktober 2022
Nieuwsbrief 2
15 t/m 23 oktober 2022
Herfstvakantie
24 oktober 2022
Studiedag 1, alle leerlingen vrij
31 oktober t/m 4 november 2022
Oudergesprekken groep 3
8 november 2022
Thema-avond OR/MR/School (optie)
12 november 2022
Aankomst Sint
14 november 2022
Lootjes trekken groep 5 t/ 8
25 november 2022
Nieuwsbrief 3