Nieuws - pagina 2

Kerst

Kerst

17 december 2021 - Na de persconferentie heeft de kerstcommissie in rap tempo het draaiboek kerst aangepast; werd zowel de kerstviering in de groep als de kerstlunch een week vervroegd. Daarnaast hebben de kinderen de afgelopen week mooie kerstkaarten gemaakt en deze rondgebracht aan buurtbewoners om hen daarmee fijne feestdagen te wensen. Leuk dat we hier veel positieve reacties op kregen!
Lees meer ›
Sinterklaas

Sinterklaas

06 december 2021 - Als Sint eenmaal in ons land is aangekomen, ontstaat er een vrolijke drukte en wat spannende sfeer in de meeste kleuter- en onderbouwgroepen. Want wat is het een bijzondere tijd! Behalve dat er in de groepen wordt gewerkt, gezongen en gespeeld rondom het thema Sinterklaas, konden zij genieten van de voorstelling “Piet op pad” op woensdag 1 december. Deze interactieve en muzikale voorstelling werd gepresenteerd door theatergroep Ziezus. Het verhaal draait om een pakje dat Piet is kwijtgeraakt en dat uiteraard snel weer moet worden teruggevonden. Alle kinderen konden meebewegen, zingen en spelen en een aantal  kinderen én ook twee leerkrachten werden op het podium met een attribuut of kledingstuk omgetoverd tot spelers. Voor onze kleuters en groep 3-ers een belevenis!
Lees meer ›

Dans, drama, muziek en “aandacht werkt!”

22 november 2021 - 

In september zijn we gestart met de dans-, drama, muziek- en aandacht werkt lessen. We zijn erg blij dat de vakdocenten dit hebben kunnen aanbieden. Behalve (sociale) vaardigheden als samenwerken en naar elkaar kijken of luisteren oefenen, hebben kinderen zo op een andere manier hun kwaliteiten en talenten kunnen gebruiken.
Lees meer ›

Speelgoedactie Sint Maarten

Speelgoedactie Sint Maarten

22 november 2021 - 

Super dat zoveel kinderen speelgoed konden meenemen waar zij zelf niet meer mee spelen. De hele tribune lag vol.
Lees meer ›

Kinderboekenweek

15 oktober 2021 - 

Enthousiast dansten en zongen de kinderen mee met het lied “Worden wat je wil!” van kinderen voor kinderen tijdens de uitgestelde opening vrijdag 8 oktober. Woensdag 6 oktober was de kinderboekenweek al gestart. Dat was te zien aan de kleding die de juf of meester aan had die dag. De school is gezellig versierd, zo is goed zichtbaar dat de kinderboekenweek deze dagen centraal staat.
Lees meer ›

De Vreedzame School

15 oktober 2021 - 

De eerste fasen in het groepsvormingsproces zijn voorbij. Regels zijn afgesproken, kinderen kennen elkaar en weten wat wel en niet kan in de groep. Ook de komende tijd blijven de activiteiten in de groep gericht op verbinding en een positief werkklimaat. Onze methode voor sociale vaardigheden “Vreedzame school” speelt hierin een belangrijke rol. Wekelijks worden de lessen “Vreedzaam” in de groepen gegeven. In de meeste groepen is dat blok 2: We lossen conflicten zelf op.
Lees meer ›

Kijkje in verschillende groepen

13 september 2021 - 

 
Lees meer ›

Doppers op school

13 september 2021 - 

Op de Kors Breijer streven we naar zo min mogelijk afval. Daarom hebben alle kinderen een aantal jaren geleden een dopper gekregen en alle kinderen die nieuw op school komen krijgen er ook één. 
Lees meer ›

Extra lessen

13 september 2021 - 

Dit jaar staan er extra lessen op het lesrooster. Het gaat om expressievakken, maar ook een Aandachttraining.
Lees meer ›

De Vreedzame School

13 september 2021 - Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en “betrokken” burgers. In de maatschappij zijn behalve kennis, sociale vaardigheden van groot belang.
Lees meer ›

Zomerfeest

02 juli 2021 - 

Deze week sluiten we af met een geslaagd zomerfeest. Het was een fantastisch leuke dag waarop de kinderen met elkaar genoten hebben van de voorstelling van Professor Cool, bellenblaas, de bingo, het versieren van de zonnehoed en de picknick in de klassen.


Lees meer ›

Verkeersles en -examen

02 juli 2021 - 

Praktisch verkeersexamen groep 8 en theoretisch verkeersexamen groepen 7

De examinatoren die het praktisch verkeersexamen hebben afgenomen waren zeer enthousiast en positief over de wijze waarop de kinderen uit groep 8 deze route hebben afgelegd. Allemaal zijn zij natuurlijk geslaagd! Gefeliciteerd! Met een verkeersdiploma op zak kunnen zij straks als oplettende deelnemers in het verkeer naar de middelbare school fietsen. Ook de kinderen uit de groepen 7 zijn allemaal geslaagd voor het theoretische deel. Well done! Goed gedaan allemaal!


Lees meer ›

Schooluitje voor de groepen A t/m 7

02 juli 2021 - 

Omdat de schoolreis dit schooljaar alweer in het water viel, hebben we een alternatief bedacht. Een uitstapje wat op korte termijn kon worden geregeld en qua vervoer haalbaar. 
Lees meer ›

Schoolconcert voor alle kinderen

02 juli 2021 - 

Juf Tineke (zelf fluitist) heeft samen met Anne-Bart (moeder van Michiel, Hugo, Floris en Daantje) en hen bekende musici op woensdag 30 juni een schoolconcert georganiseerd voor alle kinderen. 
Lees meer ›

Koningsspelen

23 april 2021 - De dag startte met het lied en de dans “Zij aan Zij” van Kinderen voor Kinderen in de klas. Daarna waren de meeste spellen lekker buiten, op het grote plein of op de sportvelden van FC Weesp. We hebben het getroffen met het heerlijke zonnige weer! 
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6