Protocollen

Op school zijn de volgende protocollen aanwezig:
- gedragscode medewerkers
- protocol seksuele intimidatie
- protocol eigen leerlijn
- stappenplan grensoverschrijdend gedrag leerling
- protocol te laat komen
- anti-pest protocol
- plus protocol
- ERWD protocol
- veiligheidsplan, waaronder het afwegingskader meldcode
 
Op verzoek kunt u, als ouder, deze protocollen op school inzien.