Extra

Wij bieden onze leerlingen graag iets extra’s. Voor alle kinderen op school bieden wij, naast het reguliere programma, muziek en drama. Dankzij de ‘subsidie muziekimpuls’ hebben wij een vakleerkracht voor muziek tot onze beschikking, die één dag in de week muzieklessen geeft, zodat alle groepen om de week aan bod komen.

 

Na schooltijd worden er door externe instanties, zoals een dansschool en muziekschool, dans- en diverse muzieklessen gegeven.

De Buitenklas

De Buitenklas is ontwikkeld voor alle kinderen van de bovenbouw en speelt zich helemaal af buiten de school. Bij de Buitenklas draait het om ervaren, zelf doen en contact maken. Onze leerlingen gaan gemiddeld drie keer per schooljaar aan de slag in de natuur en weilanden rond Weesp, ze ondernemen activiteiten met bijzondere bewoners in de wijk rond de school en ze werken samen met de kunstenaars van het Domijn. De leerlingen uit de groepen 5 en 7 gaan de natuur in, terwijl de groepen 6 en 8 een maatschappelijk project hebben.

Met de Buitenklas willen we de kinderen nieuwsgierig maken naar hun directe omgeving. Want als je ervoor open staat, dan is er veel meer in Weesp te beleven dan je op het eerste gezicht zou denken. Het project wordt gedragen door de ouders, leerkrachten en een hele reeks organisaties. We hebben inmiddels een mooie samenwerking opgebouwd met de volgende vaste partners in de regio: Het Domijn, Verpleeghuis Hogewey, Visio – locatie Willem de Merodestraat, Landschap Noord-Holland, de Stichting Uiteraard Uitermeer en het Muiderslot.

 

De Vreedzame School

Onze school werkt met vanaf schooljaar 2012-2013 met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.

U als ouders en wij als schoolteam hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een minimaatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.