Nieuws

15 februari 2024

Dramalessen

Aan de kinderen uit de groepen 3 en 4 geeft dramadocent Myra wekelijks dramalessen. In korte toneelstukjes oefenen de kinderen de woorden en begrippen die zij tijdens de taal- en veilig leren lezen lessen aangeboden krijgen. 

In verschillende spel- en bewegingsvormen worden de woorden dan “spelenderwijs” herhaald. Zo leren de kinderen woorden, begrijpen zij de betekenis en leren de woorden in zinnen of context te plaatsen. Daarnaast leren zij vaardigheden als samenwerken en naar elkaar luisteren. 

Kinderen vinden het leuk om een verhaal na te spelen of naar aanleiding van een bepaald thema “te doen alsof”.

Voorbeeld hierbij is het thema “spannend” waarbij de kinderen in tweetallen een bepaalde route door de gymzaal liepen en daarbij zelfbedachte hindernissen namen. Doel is uiteindelijk het beleven van plezier en het vergroten van de woordenschat.