Aanmelden Nieuwkomersklas

Vanaf 1 september 2022 heeft onze brede basisschool Kors Breijer een nieuwkomersklas. 

Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan één jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken. 

Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar willen we zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Na één tot anderhalf jaar intensief onderwijs in de Nederlandse taal, kunnen de kinderen naar regulier onderwijs. Dat kan bij ons op school of zij gaan terug naar hun stamschool. 

Kinderen van 4, 5 of 6 jaar gaan naar een gewone kleutergroep en leren daar al spelenderwijs de Nederlandse taal. 

 

Voordat een kind kan worden ingeschreven voor onze nieuwkomersklas, melden ouders zich eerst bij een basisschool. Dat kan de Kors Breijer zijn, maar ook een andere basisschool in Weesp. De directeur van deze school meldt uw zoon of dochter aan bij het “Centraal Meldpunt Nieuwkomers”. Daarna horen de ouders via de stamschool of hun kind geplaatst kan worden in de nieuwkomersgroep op de Kors Breijer. Als er plek is, zal de leerkracht van de nieuwkomersklas van de Kors Breijer contact met de ouders opnemen en een om het kind in te schrijven en een kennismakingsgesprek plannen. 

 

Meer informatie voor ouders: www.hetabc.nl/ouders/nieuwkomers-informatie-ouders/

Meer informatie voor scholen: www.hetabc.nl/professionals/metropool/nieuwkomers/centraal-meldpunt-nieuwkomers-po/