Nieuws

23 december 2021

Uitkomst oudertevredenheidspeiling

Trots zijn we op de uitkomst van de ouder tevredenheidsenquête die in november 2021 onder alle ouders van de Kors Breijer is uitgezet. Fijn dat zoveel ouders de moeite hebben genomen om deel te nemen. Dank aan alle ouders die dit hebben gedaan!

Veel vragen over o.a. schoolgebouw, sfeer, kennisontwikkeling en begeleiding werden door ouders positief beantwoord. Met een gemiddeld (rapport)cijfer van een 7,5 weten we ons gewaardeerd. 


Uitkomst oudertevredenheidspeiling
Graag nodigen we u uit om verder te lezen in het rapport van onze school!