Nieuws

24 februari 2023

Schoolkrant uit de plusklas

In de plusklas hebben de kinderen in de maand januari met elkaar een schoolkrant geschreven. Om dit te kunnen doen, hadden zij hun eigen redactie samengesteld en de taken verdeeld. 

Schoolkrant uit de plusklas
Kinderen hebben interviews gehouden, de geschiedenis van de school onderzocht en er een verhaal over geschreven, raadsels, puzzels en een stripverhaal gemaakt. Met elkaar hebben zij besproken hoe alle onderdelen zouden worden samengevoegd tot een leuke en leesbare schoolkrant. Terecht trots op het resultaat hebben zij hun exemplaar aan de kinderen uit hun klas laten zien. We zijn benieuwd naar de volgende editie.