Nieuws

30 oktober 2023

Mediatoren

Juf Gerdiene en juf Suzanne verzorgen de mediator-training voor de kinderen uit de groepen
7/8. 

Mediatoren
Tijdens de training leren zij vaardigheden die nodig zijn om andere kinderen te helpen bij
het oplossen van conflicten als dat zelf niet lukt. De mediatoren zijn in de pauzes van de
groepen 3 t/m 8 buiten op het plein.