Nieuws

23 december 2022

Het groene schoolplein

Het Voorlopig Ontwerp voor het groene schoolplein is inmiddels ingeleverd bij de kerngroep Amsterdamse Impuls Subsidie van de gemeente. Zij hebben het ontwerp bekeken en advies gegeven. Deze adviezen worden meegenomen in het Definitief Ontwerp. Daarnaast kijken leerkrachten, medewerkers van Kind & Co en ouder(s) mee.

Het groene schoolplein
Het is de bedoeling dat dit Definitieve Ontwerp begin februari 2023 bij diezelfde kerngroep wordt aangeleverd. Vervolgens kan er een datum worden vastgesteld waarop de aanleg van het groene schoolplein kan starten.

Gezien de eerste schetsen en het ontwerp, belooft het een prachtig groen plein te worden waarop de speeltoestellen en andere materialen (bijvoorbeeld stenen en kunstgras) worden hergebruikt. Het grote speeltoestel op het grote plein is om die reden helemaal gemaakt, zodat kinderen er weer fijn op kunnen spelen.