Nieuws

15 oktober 2021

De Vreedzame School

De eerste fasen in het groepsvormingsproces zijn voorbij. Regels zijn afgesproken, kinderen kennen elkaar en weten wat wel en niet kan in de groep. Ook de komende tijd blijven de activiteiten in de groep gericht op verbinding en een positief werkklimaat. Onze methode voor sociale vaardigheden “Vreedzame school” speelt hierin een belangrijke rol. Wekelijks worden de lessen “Vreedzaam” in de groepen gegeven. In de meeste groepen is dat blok 2: We lossen conflicten zelf op.


Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

 

 

 

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. We spreken af wat een goede manier is om af te koelen en waar dat kan. Dit is de “afkoelplek”. Daarnaast zijn er afspraken over hoe lang een kind op deze plek mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten.

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.