Nieuws

24 februari 2023

Actie naar aanleiding van de aardbevingen

Op maandag 6 februari jl. waren de alles verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. De situatie is afschuwelijk en de beelden schrijnend. Vanuit de hele wereld is hulp georganiseerd.

Actie naar aanleiding van de aardbevingen
Ook wij wilden met onze school een steentje bijdragen en hebben de kinderen gevraagd zoveel mogelijk lege flessen of bonnen van lege flessen in te zamelen. Ontzettend fijn dat zoveel kinderen (en ouders) daar gehoor aan hebben gegeven en daardoor een mooi bedrag bij elkaar hebben verzameld van € 343,45 School gaat dit bedrag verdubbelen, zodat we € 686,90  kunnen overmaken op GIRO 555.