Peutergroep Schatjesrijk

Peuteropvang met voorschoolse educatie

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zit peuteropvang Speelrijk in onze school. Door samen te spelen, leren de kinderen al hoe het er in een groep aan toe gaat. Zo bereiden ze zich alvast voor op de kleuterklas. De peuteropvang is open van 8.00-13.20 uur

  • Schatjesrijk              16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.